Privacy verklaring

Privacyverklaring

Puur Atelier, gevestigd aan Schieland 8, 8245 GH te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.puuratelier.nl

Schieland 8

8245 GH  Lelystad

0641522335

Manon van Doesburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Atelier. Zij is te bereiken via info@puuratelier.nl.

 

Persoonsgegevens

Puur Atelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@puuratelier.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Doel en grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

 Puur Atelier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Puur Atelier analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van

   producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Puur Atelier verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig

   hebben voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Atelier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Atelier) tussen zit. Ondanks dat ik geen informatie aan derden verkoop, geef ik wel informatie door aan andere partijen om een betere service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van mijn data: Google Analytics. Google analytics is mijn primaire we statistieken software. Er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google analytics, maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Puur Atelier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Naam:

Bewaartermijn: 24 maanden.

Reden: Om u te informeren.

Categorie Adres:

Bewaartermijn: 24 maanden.

Reden: voor het versturen van goederen.

Categorie E-mailadres:

Bewaartermijn: 24 maanden

Reden: Voor het versturen van vorderingen van uw kind.

Categorie Bankgegevens:

Bewaartermijn: 24 maanden.

Reden: Voor het aanmaken van facturen

Categorie: aankopen met adresgegevens en e-mailadres

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Verplicht voor de belastingdienst en voor garantie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur Atelier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Puur Atelier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Atelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar japke@arnicakindercoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Puur Atelier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Puur Atelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen naar 0641522335 of e-mail info@puuratelier.nl.