ECHT & PUUR

Puur Persoonlijk

Ik vier elke dag het leven op geheel eigen wijze. Vol verwondering, observerend en analytisch. En als dankbare moeder van drie prachtige dochters. De dames weten mijn flexibiliteit en creativiteit te vinden en flink aan te wakkeren. Zij zijn een verrijking van mijn leven. Net als mijn hond Budds. Door hem kom ik al wandelend  aan mijn ‘me-time’, geniet ik van lopen in het bos, over de dijk, langs het water. Water heeft een enorme aantrekkingskracht op me. Met name de zee, waar het heen en weer wiegen van het water soms zacht en vriendelijk, hard, krachtig, wild en onstuimig  voor mij symbool staat voor de flow van het leven.

PUur Uniek

Het leven ervaar ik als de magie van een gift.  Ik ontvang het leven om anderen te ontvangen. We mogen elkaar begroeten, ervaren, voelen, liefhebben, spiegelen, omarmen, steunen en van elkaar leren. Functionerend op basis van gelijkwaardigheid, laten we elkaar met onze unieke gaven en talenten groeien. 

PUUr  Uitdrukking

Doelloosheid maakt me rusteloos, ongeduldig en niet erg gezellig.  Ik leef  mijn ware  roeping: “doordringen tot de diepere laag”.  Vanuit mijn essentie vraagt dat om mee te wiegen met de flow van het leven, anderzijds me juist te focussen op de flow van het leven en me niet te veel ‘te laten dwingen’ in structuren van het leven die me niet passen. Diepgaand inzicht en meer kennis van mijn eigen gedrag, is voor mij PUUR verrijking van mijn persoonlijkheid en de behoefte van mijn ziel.

 

PUUR  Reis

In oktober 2014 kreeg ik een ongeluk en juli 2015 verloor ik mijn baan. Er gingen vier jaren voorbij. Het proces dat ik in deze periode doormaakte, bleek voor mij een reis naar mijn essentie. Mijn essentie die in het teken staat van ‘doorgaan door de poort van leven en dood’. Met de ‘geboorte’ van het Puur atelier heb ik mijn Unieke zelf weer Uitdrukking  weten te geven, om door te gaan met mijn Reis in het hier en nu.