Studieproject: persoonlijke identiteit versus professionele identiteit.

“Het is vaak moeilijk om je eigen verhaal onder ogen te zien, maar lang niet zo moeilijk als er je hele leven voor weglopen.Het is riskant om je kwetsbaarheid te aanvaarden, maar lang niet zo gevaarlijk als liefde, verbondenheid en geluk opgeven- de ervaringen die je het meest kwetsbaar maken. Pas wanneer je de moed hebt om je te verdiepen in je duistere kant, zul je de oneindige kracht van je lichte kant ontdekken. “*

 

“Gedrag is altijd logisch”

 

Als leerkracht heb ik soms met enige verbazing naar mezelf gekeken en me afgevraagd, waarom ik op een bepaalde manier reageerde in een bepaalde situatie. Maar dezelfde gedachte had ik ook vaak naar mijn collega’s. 

Dat je verrast wordt door je eigen reageren, of door de reactie van een collega, een reactie die je niet kunt plaatsen bij de mens die je denkt te zijn, bij je visie, overtuiging. Een reactie die je van je collega nooit verwacht had…

Wat gebeurt er op zo’n moment met je? Hoe komt het dat je doet wat je doet en soms volledig onbedoeld?

In ons vak ben je gericht op o.a. het gedrag van de ander. Je wilt de ander kunnen begrijpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling. Vanuit het begrijpen wil je de ander mogelijkheden bieden te ontwikkelen.

Geraaktheid is een kernwoord in het onderwijs. Je bent binnen een relationele omgeving aan het werk. De spiegelende omgeving raakt ons op een diep emotioneel, sociaal, cognitief en relationeel niveau, waarbij prachtige ontmoetingen plaatsvinden die kind en volwassene doet floreren. Helaas is ook het tegenovergestelde aanwezig. We doen elkaar ook verdriet. Soms voelen we afwijzing, geen compassie en staan we onder druk.

Al vijfentwintig jaar word ik geboeid door de vraag: Wat maakt nou, wie we zijn en waarom we op verschillende manieren in verschillende situaties met verschillende mensen, dan ook weer op verschillende manieren reageren. 

Wat maakt het verschil in reageren tussen jou en mij?

Gedrag is altijd logisch.

Is dat zo? Misschien heb je al meer gelezen op mijn site en weet je een beetje hoe ik denk. Gedrag wordt gevormd binnen de fases van ons leven. Binnen mijn visie begint gedragsontwikkeling al voor de geboorte. De conceptie, zwangerschap, geboorte doen ter zake. Misschien kun je, je voorstellen, dat je met heel andere gevoelens geboren wordt wanneer je niet gewenst bent, dan wanneer je juist heel erg gewenst bent?

Na de geboorte begint jouw leven binnen het gezinssysteem, een gezin gevormd vanuit twee andere generaties voor jou. het meergenerationeel systeem. Vervolgens komen nog meerdere systemen jouw leven binnen, die allemaal een stempel drukken op wie jij wordt. Bewust zeg ik hier wordt. Met elke keuze die we maken, bv. een nieuwe studie, een nieuw contact, stappen we een ander systeem binnen, dat maakt, dat ontwikkeling nooit stopt

 

 

 

Ik stel het me voor als de ‘flower of life”. We staan in het midden van de bloem en elke keer vouwt er zich een blaadje open die een stukje van het “ik” weerspiegelt. Floreren en je mooiste zelf worden.

 

Verdiepen van jouw  Professionele identiteit:

 “de echo’s uit het verleden”

Meer inzicht in je eigen-wijze van Zijn, geeft je de open houding in het contact met de kinderen. Kinderen spiegelen. 

Ze spiegelen je als leerkracht/ docent … zo’n 25 spiegels elke dag voor je neus kan behoorlijk confronterend zijn… of juist jouw prachtigste en meest uitdagende leerschool! De wijze van jouw geraaktheid in het spiegelen, leert je over je eigen levensverhaal. 

Daarbinnen zijn schatten te ontdekken. Jouw waardevolle persoonlijke unieke kenmerken, zijn jouw schatten, Het professioneel handelen kun je verdiepen, wanneer jij jouw unieke kenmerken nog bewuster weet in te zetten. Wil jij geïnspireerd worden door je eigen levensverhaal?

Dan kom ik graag met je in contact!

Neem ook eens een kijkje op deze pagina: Het pedagogisch verhaal

weet je Welkom!

Alvast dank, Manon.

 

Puur Atelier

Manon van Doesburg

info@puuratelier.nl

0641522335

 

 

*Brené Brown