Manon

Ziel blijft Kind van twee Werelden,

ze laat zich in de tijd vallen

en blijft Engel van de Eeuwigheid.

 “overlevenskunstenaar”.

In de afgelopen jaren werd mij duidelijk dat geboorte & dood,verlies & rouw een onafscheidelijk kwartet in mijn leven en ontwikkeling is.

Ons leven kleurt zich door verlieservaringen. Talrijke en veelzijdige verliezen. Er gaat iets weg en en iets nieuws komt er voor in de plaats. Het voortdurend spiralen in ons leven, houdt ons in beweging en in ontwikkeling.

Het is een hele Kunst je eigen bewegingen te leren herkennen en te erkennen. 

De beweging begint al ver voor je geboorte:  de reis van je ziel.  

Mijn werk vertaalt zich het best in: “het roepen van de ziel

Door de vele ervaringen in je leven kan de ziel zich terugtrekken in jezelf. Is het moeilijk, steeds moeilijker je te verbinden met je eigen essentie. Daardoor kun je, je verlaten voelen in jezelf, los van jezelf ervaren. Stuurloos wellicht. 

“alsof er ruimte zit tussen mijn huid en tussen wie ik ben.. ik kan nergens een overbrugging vinden”

Het “spiralen”  in mijn eigen ontwikkeling, vertaalde zich uiteindelijk in kunstzinnig dynamisch werken. Ook in het dynamisch werken komt de spiraal beweging van het ontwikkelen terug. 

Maar ook in onze levensloop, lopen we onze weg in spiralen, we draaien door de seizoenen, elk jaar opnieuw bewegen we met de natuur van binnen naar buiten, en weer terug. Het Sjamanistisch Levenswiel kreeg mij in zijn greep en gebruik is tijdens mijn werk. Wanneer je door het levenswiel beweegt, keer je naar binnen en naar buiten en stap voor stap geeft het inzicht in jezelf, in de jouw persoonlijke systemen en patronen. Systemen, patronen, overlevingsstrategieën die al vóór en tijdens de geboorte zijn ontstaan. Jouw roots.

Zo mogen jouw verhalen een plek krijgen. Narratief (verhalend)  helen kan een geïntegreerde stap zijn in kunstzinnig dynamisch wandelen door het Levenswiel.

Tijdens mijn persoonlijke en professionele ontwikkelingen zag ik de mogelijkheid tot het creëren van een eigen atelier waar ik opnieuw – in een andere vorm –  mijn leerkracht/docent skills: ervaring in ontwikkelen, begeleiden, verhalend werken kan inzetten, om zo PUUR kunstzinnig dynamisch creatief verhalend aan het werk te mogen Zijn.

 

      Zo werd ik kunstenaar ín mijn eigen leven óver mijn leven en ontwikkelde ik                                                                                ‘overlevenskunst’

 

Wees welkom!

Liefde, licht en zegen,

Manon