De echo van je kind

 Gewaarworden is een PUUR natuurlijk proces! 

Deze natuurlijke zorg maakt dat jullie de juiste bagage hebben om te kunnen overleven in de wereld waarin jij en jouw kind geboren mochten worden.

Gewaarworden is door middel van voelen: kijken, luisteren, horen, ruiken, je verbinden met alles wat in en om je heen is. Wanneer je een kindje krijgt, is dat een unieke ervaring vol gevoelens. Er ontstaat verbinding.  Hoe deze verbinding ontstaat is afhankelijk van jullie persoonlijk levensverhaal. Maar ook van het verhaal van het kindje. Ruim negen maanden voor de geboorte van jullie kind begon al zijn/ haar verhaal. Het is beslist de moeite waard om dit verhaal in beeld te brengen. Het in beeld brengen van het geboorteverhaal maakt dat jullie elkaar op een nog intensere manier mogen ontmoeten.

                       We zijn meer dan ons gedrag! Gedrag heeft een logisch verhaal.

Terwijl de baby heerlijk mee wiegt  in het vruchtwater, doet deze al ervaringen op. Gevoelens en gedachten worden waargenomen. De foetus, eet, drinkt , slaapt, beweegt, en neemt daarnaast ook gevoelens als blij, boos, verdrietig, angst en stress waar. Ervaringen zijn er dus niet pas na de geboorte, zoals we wel denken. Wat we ervaren of waarnemen wordt opgeslagen in ons diepste zelf. Deze zgn. imprints vormen als het ware een  blauwdruk en heeft blijvende invloed op de fysiek- emotionele gezondheid, cognitie en relationele welzijn. Deze gevoelens en gedachten zitten lijfelijk in ons systeem opgeslagen.

Heb jij vragen, maak jij je zorgen, misschien voel je je onzeker. Dan beweeg jij je
door een heel natuurlijk proces van gewaarworden.
Juist dan kan het geboorteverhaal in beeld helpend zijn.

Voel je Welkom!

Geboorte gaat in essentie over hechting. 

Geboorte in beeld gaat in essentie over hechten. De hechting tussen moeder en kind vanaf het allerprilste begin. De wijze waarop de hechting plaatsvond, vormt jouw blauwdruk. De blauwdruk is essentieel voor de wijze waarop jij de wereld tegemoet treedt. Het wordt mede gevormd en gekleurd door alles wat in het leven van je moeder een rol speelde èn hoe zij zelf in dit leven stond/ staat, voor en tijdens de negen maanden van de zwangerschap.

Zowel het gedrag van moeder en vader, als het gedrag van jouw kind zijn logisch. Deels verklaarbaar vanuit geboorte, maar ook vanuit de systemen waaruit jullie voortkomen. De systemen waarin jullie functioneren. 

Geboorte in beeld, de echo van je kind, brengt het verhaal van jou en je kind bij elkaar. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van elkaar? Wat vertellen jullie aan elkaar?  

Een prachtige ontdekkingsreis. Een verhaal over PUUR Zijn.

 

Mijn jarenlange ervaring als keerkracht onderbouw, maakt dat ik geïnteresseerd en geïntrigeerd word door kinderen die schoolgaan geen fijne bezigheid vinden.

Of kinderen die de overgang van groep 2 naar groep 3 niet makkelijk weten te maken, terwijl er geen redenen zijn om te twijfelen aan hun kunnen.

Wat maakt dat de kinderen deze stap zo moeilijk vinden?

Kijken naar het geboorteverhaal levert waardevolle kennis op met betrekking tot uw kind. Deze informatie kan helpend zijn bij een stimulerender en positievere ervaringen met betrekking tot schoolgaan of een overgangen maken van groep naar groep, op school. Ook voor kinderen is het fijn als zij zichzelf beter begrijpen en hun behoefte kennen.

Met liefde kijk ik mee met uw kind en met u, om het schoolgaan een plezierig ervaring te laten worden.

Wees Welkom!

 

  • ik ben pedagoog, bij twijfel met betrekking tot de gezondheid van uw kind, zal ik u adviseren contact op te nemen met de huisarts of een osteopaat.