Puur overlevenskunst

is Pedagogisch Verhalen.

  • meer inzicht krijgen in het gedrag van jouw kind en de  bijbehorende behoefte.
  • meer inzicht krijgen in jouw persoonlijke en professionele identiteit als ouder of pedagoog.*

Overlevenskunst is door middel van creatief, kunstzinnig werken betekenis geven aan jouw levensverhaal.

Mijn moederschap, werk en studies hebben mij geleerd om mede vanuit conceptie, zwangerschap en geboorte te kijken naar de persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Ik zou graag ouders, verzorgers, pedagogen en leerkrachten meer vertellen over de betekenis van de geboorte binnen het levensverhaal.

Hoe mooi en tegelijk hoe moeilijk het is om open, zonder oordeel te kijken naar kinderen én naar jezelf? Het vraagt inzicht in jezelf en in je professionele zelf..

Er zweeft vaak een hele mist aan ervaringen (verliezen) tussen hoe we ons uiten én wie we in essentie zijn. De Kunst is door de mist heen reiken naar jezelf en dat wat je gespiegeld krijgt te leren verstaan. Wanneer je jezelf werkelijk weet te verstaan, kun je nog beter luisteren naar de ander: 

Beeldend verhalen om de Persoonlijke Unieke Uitdrukking op Reis in een veilige bedding te laten ontstaan.   Welkom!

~wat heeft geboorte met    gedrag te maken?

  • Ik kijk graag met je mee als jouw kind naar school gaan moeilijk vindt.
  • De overgang van groep 2 naar groep 3, kan heel spannend zijn.

    De echo van je kind

innerlijk ontwinden om innerlijk  te verbinden.

~Als pedagogisch*  professional:

verdiepend inzicht krijgen in jouw eigen-wijze van Zijn.

Persoonlijke identiteit versus professionele identiteit. Welke professionele kracht gaat schuil in jouw levensverhaal.

De echo van JIJ

Het pedagogisch verhaal

*de kleur van onze verliezen.

Verlieservaring is heel persoonlijk

Het vraagt moed, vertrouwen, tijd, ruimte en persoonlijk inzicht in je levensverhaal.

De echo van verlies

De echo van je kind ~ Wat heeft geboorte met gedrag te maken?

De echo van je kind brengt het verhaal van jou en je kind bij elkaar. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van elkaar? Wat vertellen jullie aan elkaar?  

Wat we als foetus, bij de geboorte en als baby ervaren of waarnemen wordt opgeslagen in ons  diepste zelf. Deze zogenaamde imprints vormen als het ware een  blauwdruk en heeft blijvende invloed  op de fysiek-   emotionele gezondheid, cognitie en relationele welzijn.

En kan het gedrag van jouw kind inzichtelijk en begrijpelijk maken voor zowel jou als ouders als voor je kind zelf.

De echo van JIJ ~ verdiepend inzicht krijgen in je persoonlijke & professionele zelf.

Narratieve coaching gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door zijn/ haar verhaal. Je ervaringen, gevoelens, ideeën,   gedachten binnen emotioneel, sociaal, fysiek, mentaal en relationeel functioneren vormt het verhaal van jouw persoonlijke belevingswereld.

Dat verhaal begint al voor je geboorte. Al voor je  geboorte kom je binnen in jouw familiesysteem. 

Het narratieve combineer ik met  Kunstzinnig dynamisch ontdekken.

Zo ontstaat er beeldend verhalen.

Voor professionals: Het pedagogisch verhaal

Als pedagogisch professional is kijken en luisteren naar kinderen jouw grote Kunde. Kunst waarin  je wilt uitblinken, om aan de behoefte van elk individueel kind tegemoet te komen.

Vanuit de peri- en prenatale psychologie is nieuwe kennis beschikbaar die ons kijken, luisteren en handelen kan verdiepen en verbreden.

Maar dat maakt ook dat we op een verdiepende en bredere manier naar onszelf mogen kijken. Welke kwaliteiten neem jij mee vanuit deze periode? Hoe hebben deze zich ontwikkeld en hoe weet jij ze in te zetten om je professioneel handelen te verdiepen?

De echo van verlies ~ Dynamisch verbeelden en vertalen van het verlies.

*de kleur van onze verliezen.

Verlieservaring is heel persoonlijk. De ontdekking dat verlies een ervaring is, die jouw leven ontwikkelt en verandert kan behoorlijk aangrijpend en ingrijpend zijn. Integreren van verlies vraagt moed en tijd.

&

Kunstzinnig Dynamisch Werken. 

Kunstzinnig door de focus te geven aan de ver-beelding en dynamisch  door de ver-taling, die vervolgens plaatsvindt. Het gaat niet uitsluitend om de visuele beelden, maar om de informatie die opkomt vanuit het benaderen van het beeld. Het beeld is het geheel van de ervaring.

  • Logo
  • * een pedagoog is voor mij iedereen die op de één of andere wijze met kinderen werkt m.b.t. ontwikkeling.