Puur overlevenskunst

is pedagogisch verhalen.

Alle opgedane ervaringen in je leven vormen je identiteit en zijn de basis voor de wijze waarop jij je uit. Aandacht geven aan het persoonlijke levensverhaal geeft

  • meer inzicht in het gedrag van kinderen en de daarbij  bijbehorende behoefte. Wat vertelt het kind en wat vraag het van jou?
  • meer inzicht in hoe je persoonlijke identiteit de professionele identiteit als ouder of pedagoog* beïnvloedt.
 

Overlevenskunst:

Door middel van creatief, kunstzinnig dynamisch werken op zoek zijn naar verbinding met jezelf en naar verbinding met de ander.

Over leven -s- kunst

Elke ervaring zit opgeslagen in jou!

De Kunst is naar jezelf te luisteren.

Gedrag van de mens

Dat is voor mij één van de meest boeiende studies. Wat vertelt het gedrag van de mensen om je heen? Naast de woorden die je hoort vertelt het gedrag zijn eigen verhaal. Een verhaal dat mij raakt. De ander laat zich zien.

Gedrag is altijd logisch! 

Je gedrag is gebaseerd op jouw ontwikkelingen binnen het eigen levensverhaal. Ieders verhaal is uniek en persoonlijk.  Verhaal en gedrag vormen je identiteit.

Je ervaringen worden gevoed en gevormd vanuit de jouw omringende systemen – gezin, cultuur, school, vrienden, sport enzovoort -. Dat is waar jij leeft, beweegt en je ontwikkelt. Je bent op levensreis.

Ik zou graag ouders, verzorgers, pedagogen en leerkrachten meer vertellen over de betekenis van het levensverhaal binnen hun persoonlijke ontwikkeling.

Er zweeft vaak een hele mist aan ervaringen (verliezen) tussen hoe we ons uiten én wie we in essentie zijn. 

De Kunst is door de mist heen te reiken naar jezelf en dat wat je gespiegeld krijgt te leren verstaan. Wanneer je jezelf werkelijk weet te verstaan, 

kun je nog beter luisteren naar de ander: 

Beeldend verhalen om de Persoonlijke Unieke Uitdrukking op Reis in een veilige bedding te laten stromen.  

Welkom!

 

Trauma sensitief verhalen:

~Wat heeft geboorte met gedrag te maken?

De start van ons levensverhaal: Wat we als foetus in de buik ervaren en bij de geboorte als baby  wordt opgeslagen in ons diepste zelf. Deze imprints vormen als het ware een blauwdruk en heeft blijvende invloed  op onze fysiek-   emotionele gezondheid, cognitie en ons relationele welzijn. Het begin van verbinding met onszelf en de ander.

    De echo van je kind

Ont-winden

~Als pedagogisch*  professional:

Welke professionele kracht gaat schuil in jouw levensverhaal?

Narratieve coaching gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door zijn/ haar verhaal. Je ervaringen, gevoelens, ideeën,   gedachten binnen je emotioneel, sociaal, fysiek, mentaal en relationeel functioneren vormen het verhaal van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Als pedagogisch professional is kijken en luisteren naar kinderen

jouw grote Kunde. Luisterkunst: luisteren naar het levensverhaal van het kind, door zo breed mogelijk te observeren. 

Het narratieve combineer ik met  Kunstzinnig dynamisch ontdekken. Zo ontstaat er beeldend verhalen.

Het pedagogisch verhaal

De echo van JIJ

 

~De kleur van onze verliezen.

Verlieservaring is heel persoonlijk

Ermee omgaan vraagt moed, vertrouwen, tijd, ruimte en persoonlijk inzicht in je levensverhaal.

De kleur van verlies: 

De ontdekking dat verlies een ervaring is, die jouw leven ontwikkelt en   verandert kan behoorlijk aangrijpend  en ingrijpend zijn. Integreren van verlies vraagt moed en tijd.

De echo van verlies

Knipoog van God

  • Logo
  • * een pedagoog is voor mij iedereen die op de één of andere wijze met kinderen werkt m.b.t. ontwikkeling.